Voeding

Wij vinden het belangrijk dat kinderen op vaste momenten Gezonde Voeding krijgen aangeboden en dat suikerinname tot het minimale te beperkt blijft en alleen via fruit en eventueel brood gegeten wordt.

Onze dagindeling rond voeding op de Babygroep: Baby’s krijgen gedurende de dag de nodige flesvoedingen van het merk wat zij thuis ook krijgen. Elke baby heeft een eigen fles (met daarop de naam gegraveerd) waarin voeding wordt aangeboden.

Rond 11.30 gaan de oudste baby’s aan tafel en krijgen een broodmaaltijd aangeboden. Wij hebben op deze groep gekozen voor tarwebrood met beleg als avocado, appelstroop of groente- en fruitspreads. De baby’s die nog wel ontvangen worden op de babygroep maar geen flesvoeding meer krijgen gaan rond de lunchtijd naar de dreumesgroep en mogen daar een warme maaltijd mee eten.

Rond 16.15 uur gaan de oudste baby’s aan tafel. Zij krijgen een warme maaltijd aangeboden (biologisch potje).

Onze dagindeling rond voeding op het Kindercentrum: Wij gaan er altijd van uit dat een kind thuis van de ouders een ontbijt krijgt. Als een kind het ontbijt slecht of niet heeft gegeten kan de pm-er in overleg met de ouders bepalen dat het kind nog even iets extra’s (volkoren broodje met hartig beleg) krijgt voordat de dag begint.

Op alle groepen gaan de kinderen rond 9.30 uur aan tafel en krijgen zij vers (biologisch) fruit te eten en water, Roosvicee of thee te drinken. Uiteraard wordt het fruit aangeboden in porties en formaat die passen bij de leeftijd en de behoefte van het individuele kind. Kinderen mogen altijd zoveel drinken als ze willen.

Rond 11.30 uur gaan de kinderen aan tafel, zij krijgen een verse warme maaltijd aangeboden. Het week menu hangt op het informatiebord in de entree zodat ouders goed geïnformeerd zijn. Bij deze maaltijd houden wij rekening met persoonlijke voorkeur en gemelde allergieën. De kinderen krijgen bij deze maaltijd water te drinken. We houden natuurlijk goed in de gaten hoeveel een kind eet. In principe mag elk kind eten zoveel het wil, wij vertrouwen er op dat het kind heel goed de eigen bovengrens kent. Als we zien dat een kind weinig eet omdat het om welke reden dan ook niet wil reageren we hier uiteraard op. In dat geval bieden we het kind aan het eind van de maaltijd een volkoren boterham met hartig (groentespread) aan.

De Bso kinderen bepalen samen met de pm-ers zelf welke lunch ze willen gebruiken. Als de kinderen er een hele dag zijn gaan ze samen boodschappen doen en maken ze samen een gezonde lunch.

Rond 13.30 uur gaan de alle kinderen die niet slapen of rusten extra aan tafel voor een beker Roosvicee en een doosje rozijnen of een suikervrij koekje.

Rond 14.30 zijn alle kinderen uit bed en zijn verschoond en aangekleed. Tijdens dit tafelmoment bieden we kinderen thee, Roosvicee of water aan. Daarbij krijgen ze een beker volle biologische yoghurt of een volkoren cracker met groentespread of appelstroop om te eten.

Om 16.30 uur bieden we kinderen, wanneer ouders hier om vragen, een extra broodmaaltijd aan.

Rond 17.00 gaan alle kinderen voor de laatste keer aan tafel. Zij krijgen dan een paar stukjes hartige snacks aangeboden als komkommer, paprika, tomaat, augurk, wortel, kaas, gekookte worst en leverworst.

Wij vragen ouders bij traktaties rekening te houden met ons “suikerbeleid”, zoete traktaties krijgen de kinderen mee naar huis zodat ouders zelf kunnen bepalen hoeveel het kind mag eten.

Voedsel Allergie

Soms is het direct bij de geboorte van een kind duidelijk, soms wordt het naarmate een kind ouder wordt duidelijk: Het is overgevoelig dan wel allergisch voor bepaalde voedingsstoffen. Voor ons als dagverblijf maakt het niet uit of een kind overgevoelig of allergisch is, wij hanteren in beide gevallen hetzelfde beleid.

In dit beleid is het allerbelangrijkste Goede Communicatie en Duidelijke Afspraken van en met zowel Ouders als Leidsters.

Zodra ouders weten dat hun kind overgevoelig/allergisch is voor één of meerdere voedingsstoffen moeten zij dit direct doorgeven aan de groepsleidsters van de groep samen met de te nemen maatregelen. Het heeft absoluut onze voorkeur als ouders dit schriftelijk doen (om communicatieve misverstanden te voorkomen). De leidster die de informatie heeft ontvangen is verantwoordelijk voor het doorgeven hiervan aan haar collega’s.

  • De pm-er doet melding van de ontvangen informatie in het overdrachtsboek met daarbij een eigen handtekening en een handtekening van de ouder.
  • De pm-er schrijft een rode kaart met de naam van het kind, de naam van de allergie en de te nemen maatregelen en bevestigd deze aan het formulier kind-gegevens
  • De pm-er schrijft een rode kaart met de allergie en de te nemen maatregelen en bevestigd deze goed leesbaar en zichtbaar aan het informatiebord op de groep.
  • Alle leidster en stagiaires op de groep weten waar zij informatie over kinderen kunnen vinden aangaande een allergie of een overgevoeligheid. Voordat zij een kind voeding geven, drinken geven en/of verschonen zijn zij op de hoogte van deze bijzondere informatie.
  • Als een kind gaat wennen op een volgende groep is de groepsleidster van de stamgroep verantwoordelijk voor het doorgeven van belangrijke informatie.
  • Als een kind definitief op een volgende groep geplaatst wordt heeft de groepsleidster als taak om met de ouders te bespreken of er (nog) sprake is van een allergie dan wel overgevoeligheid.
  • Natuurlijk houden wij, de leidsters, zich helemaal en alleen maar aan de gemaakte afspraken met de ouders en houden zich aan de gewenste maatregelen om reactie bij het kind op verkeerde stoffen ten alle tijden te voorkomen totdat ouders aangeven dat het niet meer nodig is.

terug naar eerdere pagina