Vaste Dagindeling

Bij ons Kindercentrum omarmen we de tijdloze waarden van Rust, Regelmaat en Reinheid, omdat we geloven dat ze nog steeds van onschatbare waarde zijn. Regelmaat speelt een cruciale rol bij het bevorderen van het gevoel van veiligheid en vertrouwen bij elk kind, en daarom staat het centraal als een van onze belangrijkste pijlers. Op elke groep hanteren we een vast tijdschema, waardoor het voor zowel het kind, de ouder als de begeleidster duidelijk is wat er staat te gebeuren, wat er nog komt en wat er nodig is.

Door regelmaat te bieden, creëren we een stabiele omgeving waarin kinderen zich geborgen en op hun gemak voelen. Dit helpt hen om zich optimaal te ontwikkelen en vol vertrouwen nieuwe ervaringen tegemoet te treden. Ons vaste tijdschema helpt niet alleen bij het bevorderen van de veiligheid en het vertrouwen, maar het biedt ook structuur en duidelijkheid, wat essentieel is voor een gezonde groei en ontwikkeling.

Bij ons Kindercentrum streven we naar een vriendelijke en professionele benadering, waarbij we constant aandacht hebben voor het welzijn en de behoeften van elk kind. Door vast te houden aan de principes van Rust, Regelmaat en Reinheid, zorgen we ervoor dat elk kind zich geliefd en verzorgd voelt, en dat ouders met een gerust hart hun kind aan onze zorg toevertrouwen.

terug naar eerdere pagina