Vast Team
Wij werken op de Bso met een klein team van vaste Pedagogisch Medewerkers.¬†Door het team klein te houden kennen de pedagogisch medewerkers alle kinderen, alle ouders en andersom. Hiermee bevorderen wij de vertrouwdheid van de kinderen met de buitenschoolse opvang. Ook ziekte en vakantie wordt zoveel mogelijk opgevangen door de collega’s van de Bso.

Onze vaste  medewerkers delen de verantwoordelijkheid en zijn samen mentor van de kinderen die op de Bso worden ontvangen. Ieder kind krijgt zo de aandacht en zorg die past.

terug naar eerdere pagina