Vast Team

Op onze Buitenschoolse Opvang (BSO) werken wij bewust met een select en toegewijd team van vaste Pedagogisch Medewerkers. Door dit team klein en hecht te houden, ontstaat er een sterke band tussen de medewerkers, de kinderen en de ouders. Deze vertrouwdheid bevordert het gevoel van veiligheid en geborgenheid voor de kinderen tijdens hun verblijf bij ons.

Onze vaste medewerkers kennen alle kinderen persoonlijk, weten wat hun behoeften zijn en begrijpen wat hen bezighoudt. Hierdoor kunnen zij gericht inspelen op de individuele behoeften en interesses van elk kind. Ook hebben zij nauw contact met de ouders, waardoor zij goed op de hoogte zijn van de thuisomgeving en eventuele specifieke aandachtspunten.

Een ander voordeel van ons kleine team is dat wij ziekte en vakanties zo veel mogelijk intern opvangen. De medewerkers kennen elkaars werkwijze en zijn goed op de hoogte van de dagelijkse gang van zaken. Hierdoor kunnen zij naadloos elkaars taken overnemen en blijft de continuïteit van de opvang gewaarborgd.

Bij ons is elk kind verzekerd van persoonlijke aandacht en zorg. Onze vaste medewerkers delen gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor alle kinderen op de BSO en fungeren als mentoren voor hen. Dit betekent dat ieder kind een specifieke medewerker heeft die extra aandacht schenkt aan zijn of haar welzijn, ontwikkeling en individuele groei.

Door te werken met een klein, betrokken team en het mentorschap te omarmen, streven wij ernaar om een warme en stimulerende omgeving te creëren voor alle kinderen op onze BSO. Een plek waar ze zich thuis voelen, waar ze zichzelf kunnen zijn en waar ze kunnen genieten van een gevarieerd en inspirerend programma. Onze vaste medewerkers staan klaar om elk kind te ondersteunen en te begeleiden op hun buitenschoolse avontuur!

terug naar eerdere pagina