Aantal ochtenden Uren per maand Prijs per maand (10 maanden) Prijs per jaar
 1  12  € 107,40 € 1074,00
 2  24  € 214,80 € 2148,00
Peuterspeelzaal

  • Uurtarief  = € 8,95 (2022)
  • Geopend twee ochtenden in de week, woensdag en vrijdag
  • Ochtenden van 08:30 tot 11:30
  • Incl. snacks
  • Opvang alleen tijdens de schoolweken, de vakantieperiodes wordt bepaald a.d.h.v. landelijk vastgelegde data regio Midden Nederland (40 weken per jaar)
  • Maandelijks geïncasseerd behalve gedurende de zomervakantie (juli en augustus)
Bij kinderdagopvang hebben ouders recht op kinderopvangtoeslag over maximaal 140% van het aantal gewerkte uren van de minst verdienende partner. Weergave op jaarbasis per week.

Link: Benieuwd hoeveel u terugkrijgt van de belasting? Klik hier voor de rekenhulp.

Link: Kinderopvangtoeslagtabel 2018.