Aantal ochtenden Uren per maand Prijs per maand (10 maanden) Prijs per jaar
 1 – woensdag of vrijdag  12  € 81,60  € 816,00
 2 – woensdag en vrijdag  24  € 163,20  € 1632,00
Peuterspeelzaal

  • Uurtarief  = € 6,80 (2018)
  • Geopend twee ochtenden in de week, woensdag en vrijdag
  • Ochtenden van 08:30 tot 11:30
  • Incl. snacks
  • Opvang alleen tijdens de schoolweken, de vakantieperiodes wordt bepaald a.d.h.v. landelijk vastgelegde data regio Midden Nederland (40 weken per jaar)
  • Maandelijks geïncasseerd behalve gedurende de zomervakantie (juli en augustus)
Bij kinderdagopvang hebben ouders recht op kinderopvangtoeslag over maximaal 140% van het aantal gewerkte uren van de minst verdienende partner. Weergave op jaarbasis per week.

Link: Benieuwd hoeveel u terugkrijgt van de belasting? Klik hier voor de rekenhulp.

Link: Kinderopvangtoeslagtabel 2018.