Verzekeringen
Het Kindercentrum heeft als dienstverlenend bedrijf een aantal verzekeringen afgesloten:

  • Algemene aansprakelijkheidsverzekering: Wanneer het KC (of haar leidsters) persoonsschade of goederenschade aanricht is zij in staat dit te verhalen op de verzekeringsmaatschappij . Uitgezonderd hiervan is echter schade aan kleren bij voorbeeld door knutselen of het verloren gaan van een knuffel e.d.. De leidsters zullen ten alle tijden beschadiging van de kleren van uw kind proberen te voorkomen, mocht een en ander toch gebeuren dan is dit voor uw eigen risico.
  • Collectieve ongevallenverzekering: Wanneer uw kind tijdens zijn verblijf op het KC het slachtoffer wordt van een ongeval is het Kc in staat de hiervoor gemaakte dokters- en tandarts- (etc.) kosten te verhalen op de verzekeringsmaatschappij.