Administratie
Om misverstanden te voorkomen, ouders en ons zelf te beschermen wordt alles schriftelijk bevestigd. Ook mondelinge afspraken worden altijd schriftelijk bevestigd.

Wij ontvangen van ouders, het inschrijfformulier of een schriftelijk verzoek voor wijziging van dagdelen, binnen een maand sturen wij een bevestiging van ontvangst.

Regelmatig doen wij de planning en bekijken we alle aanvragen. Als wij tegemoet kunnen komen in de aanvraag dan doen wij een schriftelijk voorstel van dagen en data. Wij houden aangeboden dagen dan vrij (optie) gedurende maximaal 4 weken.

Als ouders akkoord gaan met het aanbod kunnen zij het schriftelijke aanbod tekenen en retour sturen (altijd binnen 4 weken).

Als de getekende bevestiging op tijd binnen is, is de plaatsing definitief. Als de getekende overeenkomst niet (tijdig) door ons wordt ontvangen vervalt de optie en wordt uw aanvraag op een later tijdstip opnieuw bekeken en behandeld.

Ouders mogen, na ontvangst van getekende akkoordverklaring, binnen 6 weken een overeenkomst kinderopvang verwachten. Ook deze moet weer binnen een maand getekend retour gezonden worden anders vervalt de optie alsnog.

Als ouders (gedeeltelijk) opzeggen na ondertekening van het contract wordt één maand opvang (het aantal overeengekomen dagen) in rekening gebracht. Als ouders (gedeeltelijk) willen opzeggen moet dit altijd schriftelijk gebeuren. De datum van ontvangst bericht geldt als datum ingang opzegging. Ook hierover ontvangen ouders u binnen 4 weken een schriftelijke bevestiging.