Flex pakket

  • Uurtarief = € 8,82 (2020)
  • Incl. (fles)voeding, luiers en andere verzorgingsproducten.
  • Opvang is mogelijk gedurende het gehele jaar, mits de groepsgrootte dit toelaat (uitgezonderd nationale feestdagen)
  • Opvang gaat altijd per hele dag (07.15-18.15)
  • Eenmalige inschrijfkosten van € 50,00
  • Geen verplichtingen, bij geen gebruik ontvangt u een nul euro factuur

Uurtarief instelling kinderopvang

De kinderopvang is vrij om een uurtarief vast te stellen. De overheid vergoedt de kosten voor kinderopvang tot een maximaal bedrag. Dit is het maximumuurtarief. Bij de proefberekening ziet u wat u maximaal kunt krijgen.

Wat het maximum is, hangt af van de soort opvang. Zo is het maximumuurtarief voor de dagopvang (€8,17 in 2020) hoger dan het maximumuurtarief voor de buitenschoolse opvang (€ 7,02 in 2020).

Tegemoetkoming kosten kinderopvang

De overheid betaalt een percentage van de kosten van kinderopvang. De hoogte van deze tegemoetkoming (kinderopvangtoeslag) hangt af van uw inkomen. Hoe lager uw inkomen, hoe hoger de bijdrage. Let op: u kunt per kind voor maximaal 230 uur per maand kinderopvangtoeslag krijgen.

Link: Benieuwd hoeveel u terugkrijgt van de belasting? Klik hier voor de rekenhulp.

Link: Kinderopvangtoeslag