Aantal dagen Uren per maand
1 48,03
2 96,06
3 144,09
Standaard pakket

  • Uurtarief = € 8,22 (2020)
  • Incl. (fles)voeding, luiers en andere verzorgingsproducten.
  • Opvang gedurende het gehele jaar (uitgezonderd nationale feestdagen)
  • Tot 5 dagen per week mogelijk.
  • Ruilen binnen twee weken, mits de groepsgrote dit toelaat.
  • Wanneer extra opvang is gewenst, kan dit op basis van beschikbaarheid en tegen tarief van afgenomen contract

Uurtarief instelling kinderopvang

De kinderopvang is vrij om een uurtarief vast te stellen. De overheid vergoedt de kosten voor kinderopvang tot een maximaal bedrag. Dit is het maximumuurtarief. Bij de proefberekening ziet u wat u maximaal kunt krijgen.

Wat het maximum is, hangt af van de soort opvang. Zo is het maximumuurtarief voor de dagopvang (€8,17 in 2020) hoger dan het maximumuurtarief voor de buitenschoolse opvang (€ 7,02 in 2020).

Tegemoetkoming kosten kinderopvang

De overheid betaalt een percentage van de kosten van kinderopvang. De hoogte van deze tegemoetkoming (kinderopvangtoeslag) hangt af van uw inkomen. Hoe lager uw inkomen, hoe hoger de bijdrage. Let op: u kunt per kind voor maximaal 230 uur per maand kinderopvangtoeslag krijgen.

Link: Benieuwd hoeveel u terugkrijgt van de belasting? Klik hier voor de rekenhulp.

Link: Kinderopvangtoeslag