Ruilen van Dagdelen
Wij bieden het ruilen van dagen van de vaste verhuurde dagdelen aan als extra service aan de ouders, hier zijn wel een aantal voorwaarden aan verbonden:

  • Ruilen is alleen mogelijk als de groepsgrootte en de pedagogisch medewerker/ kind ratio (PMKR) het toelaat.
  • Het ruilen van een dagdeel moet 48 uur van te voren worden aangevraagd en kan alleen binnen 2 kalenderweken plaatsvinden.
  • Het ruilen van dagen  in verband met ziekte of vakantie van het kind is niet mogelijk.
  • Vaste opvangdagen die op een sluitingsdag van het Kindercentrum vallen (b.v. feestdagen) kunnen niet geruild worden.
  • Ruilen kan niet met terugwerkende kracht of op de dag zelf.
  • Ongedaan maken van een ruilafspraak kan alleen als de groepsgrootte dit nog toelaat, dit moet minimaal 2 werkdagen van tevoren worden aangegeven.
  • Als het ruilen mogelijk is wordt dit bevestigd door pedagogisch medewerker.
  • Er kunnen geen rechten aan worden verbonden.