Afnemen Incidentele Extra Opvang
Wij bieden als extra service  de mogelijkheid tot het incidenteel afnemen van extra dagdelen. Hieraan zijn wel een aantal voorwaarden verbonden:

  • Incidentele extra dagen/dagdelen kunnen worden aangevraagd via de pedagogisch medewerker van uw stamgroep en via Kantoor.
  • Als de capaciteit het toelaat (groepsgrootte en pedagogisch medewerker/kind ratio) worden deze dagen toegekend.
  • Er kunnen echter geen rechten aan worden verbonden.
  • Extra dagen worden in rekening gebracht (ook als u er geen gebruik van maakt).
  • Ongedaan maken van een “Extra Afname Dagdelen” afspraak kan tot 48 uur van te voren.