Lezen en Voorlezen

Met zorgvuldig gekozen materialen en een veilige binnen- en buitenomgeving bieden wij een stimulerende omgeving waar taalvaardigheid wordt gestimuleerd.

Een van onze dagelijkse activiteiten, zelfs op de babygroep, is het voorlezen. Voorlezen biedt talrijke voordelen waar kinderen hun hele leven profijt van hebben. Naast het creëren van een waardevol moment samen, voorziet het kinderen van informatie over de wereld om hen heen, bevordert het hun luistervaardigheid en concentratievermogen, prikkelt het de fantasie en sociaal-emotionele vaardigheden, en stimuleert het de taal- en spraakontwikkeling.

Op elke groep zijn er boekjes beschikbaar die passen bij de leeftijd van de kinderen, zodat elk kind zelf een boekje kan pakken en genieten van een leerzaam en plezierig leesmoment.

Spelend Leren

Ons kinderdagverblijf biedt een divers en uitgebreid assortiment aan speelmateriaal, zorgvuldig afgestemd op verschillende leeftijden. Het speelgoed, buitenspeelgoed en de speeltoestellen motiveren kinderen om hun ontdekkingsmogelijkheden te verbreden en nieuwe vaardigheden te ontwikkelen.

Voor onze baby’s is het essentieel om de wereld om hen heen te verkennen via hun zintuigen. Ons speelgoed is speciaal gekozen om hen kleuren, vormen en materialen te laten ontdekken. Zachte poppen, knuffeldieren en stoffen boekjes stimuleren hun zintuigen en bevorderen het ontwikkelen van gerichte bewegingen. Mobiles, belletjes en rammelaars moedigen het kijken en luisteren aan.

Naarmate kinderen ouder worden, willen ze graag zelf dingen maken en samen spelen. Met knutselen en schilderen starten kleuters in een nieuwe fase waarin ze hun eigen fantasieën en de wereld om hen heen gaan afbeelden. Dit bevordert hun concentratie en creatieve expressie. Ze genieten ook van “doen alsof” spelletjes waarin ze samen fantasierijke verhalen beleven. Buiten kunnen ze hun energie kwijt met driewielers, kruiwagens en ander rijdend speelgoed, wat hun spelplezier vergroot.

Gedurende de dag zijn er vele momenten waarop de kinderen vrij kunnen spelen, alleen of met andere kinderen. Daarnaast bieden we vaste momenten op de dag aan waarop de kinderen een leuke, uitdagende activiteit krijgen aangeboden. Tijdens deze momenten, zoals tussen 10.00 uur en 11.00 uur “activiteitentijd”, zijn de leidsters volledig betrokken bij de kinderen en de activiteit en worden geen andere taken uitgevoerd. Hierbij ontvangen de kinderen volop positieve aandacht.

Wij streven ernaar dat de kinderen dagelijks kennismaken met nieuwe activiteiten, spelvormen, liedjes en knutselvaardigheden. Onze leidsters leren de kinderen hoe ze kunnen spelen en omgaan met het materiaal. Zo leren de kinderen op speelse wijze belangrijke vaardigheden, zoals dat je met een auto niet kunt gooien maar kunt rijden.

Het is voor ons van groot belang dat kinderen zich als individu ontwikkelen en tevens leren omgaan met anderen in een groep. We stimuleren samenspel door activiteiten te organiseren waarbij kinderen samen kunnen spelen. Tegelijkertijd hebben kinderen bij ons ook altijd voldoende tijd en ruimte om bewust iets alleen te doen.

De ontwikkeling van sociale vaardigheden is essentieel voor een kind om zich staande te kunnen houden binnen een sociale context. Daarom is er bewust gekozen voor een grote oppervlakte per groep, zodat kinderen voldoende ruimte hebben om vrij te spelen en te interageren met andere kinderen. Op alle groepen wordt speelgoed aangeboden dat passend is bij de leeftijd, om de fijne motoriek en bewegingen te stimuleren. De kinderen hebben gedurende de hele dag ruimte om vrij te spelen, zowel samen met andere kinderen als alleen.

terug naar eerdere pagina