Aandacht voor Spelen

Van 0 tot 4 jaar: Voorschoolse educatie wordt door verschillende partijen vaak genoemd en gezien als een belangrijk aspect in de opvoeding van het jonge kind. De gedachte achter deze woorden is o.a. dat jonge kinderen op de basisschool niet voldoende mee kunnen komen als zij niet al een aantal vaardigheden hebben ontwikkeld. Wij herkennen en erkennen deze gedachte en spelen hier als dagverblijf zo goed mogelijk op in. Naast goede zorg en begeleiding biedt het dagverblijf een veilige omgeving met veel uitdagingen voor lichaam en geest, taal-, motorische- en sociale vaardigheden kunnen zich hierdoor goed ontwikkelen. Wanneer jonge kinderen op gebied van deze vaardigheden voldoende ontwikkeld zijn is een overstap naar de basisschool slechts kinderspel.

Spelen is een geweldig middel om een kind vele uitdagingen aan te bieden om zo tot ontwikkeling te komen van de verschillende vaardigheden. Op het kinderdagverblijf zijn gedurende een dag vele momenten waarop de kinderen vrij kunnen spelen, alleen of met de andere kinderen.

Daarnaast bieden we een aantal vaste momenten op de dag aan waarop de kinderen een leuke, uitdagende activiteit krijgen aangeboden. Op deze momenten, zoals tussen 10.00 uur en 11.00 uur “activiteitentijd”, zijn de leidsters voor 100% betrokken bij de kinderen en de activiteit en worden geen andere taken uitgevoerd. De leidster spelen met de kinderen mee en geven de kinderen alleen maar positieve aandacht.

Wij dragen er zorg voor dat de kinderen elke dag opnieuw kennis maken met nieuwe activiteiten, spelvormen, liedjes en knutselvaardigheden. De leidsters leren de kinderen ook hoe je speelt en hoe je met materiaal om kunt gaan. Immers, hoe leer je anders dat je met een auto niet kunt gooien maar kunt rijden?

Van 4 tot 13 jaar: Omdat op school de activiteiten doelgericht en verplicht zijn waken wij er voor dat de kinderen in hun vrije tijd (en dus op de Bso) zelf bepalen wat zij willen doen, hoe zij dat doen en met wie ze het doen. Wij bieden een ruim aanbod aan speelgoed en activiteiten en organiseren op regelmatige basis workshops. Het kind is altijd vrij om wel of niet mee te doen aan een bepaald spel of activiteit. De houding van de pm-er is altijd uitnodigend en zal met enthousiasme en een interessant aanbod de nieuwsgierigheid van het kind proberen te prikkelen.

Wij geven altijd extra aandacht aan het feit dat de kinderen zich als individu ontwikkelen en met elkaar leren omgaan in een groep. Wij stimuleren samenspel door het organiseren van activiteiten waarbij kinderen kunnen samenspelen omdat wij erkennen dat de ontwikkeling van de sociale vaardigheden noodzakelijk is voor een kind om zich staande te kunnen houden binnen een sociale context.

terug naar eerdere pagina