Aandacht voor Spelen

Wij begrijpen we het belang van voorschoolse educatie voor de ontwikkeling van jonge kinderen. Onze visie is gebaseerd op het creëren van een veilige en stimulerende omgeving waarin kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Naast het bieden van goede zorg en begeleiding, staan we voor rust, regelmaat en reinheid. Regelmaat is van grote invloed op het gevoel van veiligheid en vertrouwen van een kind, daarom werken we met vaste tijdschema’s zodat kinderen, ouders en begeleiders altijd weten wat er komt en wat er nodig is.

Spelen is een geweldig middel voor kinderen om zich te ontwikkelen en uitdagingen aan te gaan. Bij Ons Kindercentrum krijgen kinderen gedurende de dag vele momenten waarop ze vrij kunnen spelen, alleen of samen met andere kinderen. Daarnaast bieden we op vaste momenten leuke, uitdagende activiteiten aan. Tijdens deze momenten, zoals onze “activiteitentijd” tussen 10.00 uur en 11.00 uur, zijn onze pedagogisch medewerkers volledig betrokken bij de kinderen en de activiteiten. Ze spelen samen met de kinderen en geven hen positieve aandacht.

We zorgen ervoor dat de kinderen dagelijks kennismaken met nieuwe activiteiten, spelvormen, liedjes en knutselvaardigheden. Onze pedagogisch medewerkers leren de kinderen ook hoe ze met verschillend speelgoed en materiaal kunnen omgaan, zodat ze spelenderwijs leren en ontdekken.

Voor kinderen van 4 tot 13 jaar geldt dat we begrijpen we dat kinderen op school al doelgerichte en verplichte activiteiten hebben. Daarom bieden we op de Bso vrije speeltijd aan, waar kinderen zelf kunnen kiezen wat ze willen doen, hoe ze het willen doen en met wie ze willen spelen. We hebben een breed scala aan speelgoed en activiteiten en organiseren regelmatig workshops. Het kind is altijd vrij om wel of niet deel te nemen aan een bepaalde activiteit. Onze pedagogisch medewerkers nodigen de kinderen uit met enthousiasme en interessante activiteiten om hun nieuwsgierigheid te prikkelen.

We hechten ook veel waarde aan de individuele ontwikkeling van elk kind en leren hen om samen te spelen en om te gaan met anderen in een groep. Sociale vaardigheden zijn essentieel voor kinderen om zich goed te kunnen bewegen binnen een sociale context. Daarom stimuleren we samenspel en organiseren we activiteiten waarin kinderen kunnen samenwerken en elkaar kunnen leren begrijpen.

Bij Ons Kindercentrum creëren we een warme en professionele omgeving waar kinderen zich kunnen ontwikkelen en leren, waar spel en uitdaging hand in hand gaan en waar veiligheid en vriendschap centraal staan. Samen bouwen we aan een sterke basis voor de toekomst van elk kind!

terug naar eerdere pagina