Elk Kind een Mentor
Mentor zijn van een kind kan op zo’n manier worden vormgegeven dat het bijdraagt aan de emotionele veiligheid en aan de ontwikkeling van kinderen en pedagogisch medewerkers. Meer …
Vier Ogen
Ons team bestaat uit vele professionele medewerkers, we werken altijd met minimaal twee op een groep en in het belang van de veiligheid van een kind controleren wij elkaar. Meer …
Ontwikkeling gevolgd
Wij volgen het sociaal-emotioneel, motorisch functioneren en de taal- en rekenontwikkeling van jonge kinderen en kunnen zo de begeleiding beter op de behoefte van het kind afstemmen. Meer …
Warme, Verse, Lunch
Steeds meer ouders willen dat hun kinderen meer verantwoord eten. Minder suikers en e-nummers is beter voor bloedsuikerspiegel en het energieniveau blijft constant. Meer …
Spelen, Lezen, Muziek
Wij bieden een gevarieerd aanbod van spelmateriaal. Het op leeftijd afgestemde speelgoed verbreedt de ontdekkingsmogelijkheden en stimuleert kinderen vaardigheden te leren. Meer …
Veilig Slapen
De slaapplek, het slapen moet voor de kinderen in het kinderdagverblijf veilig zijn. Wij hanteren duidelijke afspraken en een vast beleid om deze veiligheid te waarborgen. Meer …