Compleet pakket:

  • Incl. lunch, snacks, uitstapjes en activiteiten
  • Opvang tijdens de schoolweken, en de volgende vakanties: voorjaarsvakantie, 1e en 2de week van de meivakantie, zomervakantie (ook tijdens de bouwvak), herfstvakantie, kerstvakantie
  • Opvang na schooltijd tot 18:15 en gedurende feest/vakantie/studiedagen vanaf 07:30 tot 18:15
  • Incl. opvang op studiedagen en mutatiedagen (bv stakingen)
  • Inclusief 2 bonusmiddagen of 1 vakantiedag
  • Uurtarief = € 7,10 (2019)
  • Vervoerskosten worden niet in rekening gebracht
  • In het uurtarief is reeds meegenomen een financiële verrekening van uren waarop het kind ivm ziekte of verlof geen gebruik maakt van opvang

Uurtarief instelling kinderopvang

De kinderopvang is vrij om een uurtarief vast te stellen. De overheid vergoedt de kosten voor kinderopvang tot een maximaal bedrag. Dit is het maximumuurtarief. Bij de proefberekening ziet u wat u maximaal kunt krijgen.

Wat het maximum is, hangt af van de soort opvang. Zo is het maximumuurtarief voor de dagopvang (€8,02 in 2019) hoger dan het maximumuurtarief voor de buitenschoolse opvang (€ 6,89 in 2019).

Tegemoetkoming kosten kinderopvang

De overheid betaalt een percentage van de kosten van kinderopvang. De hoogte van deze tegemoetkoming (kinderopvangtoeslag) hangt af van uw inkomen. Hoe lager uw inkomen, hoe hoger de bijdrage. Let op: u kunt per kind voor maximaal 230 uur per maand kinderopvangtoeslag krijgen.

Link: Benieuwd hoeveel u terugkrijgt van de belasting? Klik hier voor de rekenhulp.

Link: Kinderopvangtoeslag