Moderne Inrichting

Voor ons Kindercentrum  hebben we bewust gekozen voor een moderne en prikkelarme inrichting. We geloven dat een rustige omgeving met een eenvoudige uitstraling de basis legt voor een positieve ontwikkeling bij kinderen. Daarom zijn de groepen en ruimtes ingericht met lichte kleuren op de muren, vloeren en meubels om deze rustige sfeer te bevorderen.

Onze visie is dat het speelgoed, de begeleiding van de pedagogisch medewerkers en de interactie met andere kinderen de prikkels en uitdagingen moeten bieden die een kind nodig heeft om tot actie te komen. Door minimale afleidingen kunnen kinderen zich concentreren op spelend leren en zich optimaal ontwikkelen.

Bij ons Kindercentrum hanteren we Horizontale Stamgroepen, waarbij kinderen in dezelfde leeftijd en ontwikkelingsfase worden samengebracht. We beschikken over 10 groepen:

Op de 3e etage:

  • Nul-groep = 3 maanden tot ongeveer 7 maanden
  • Babygroep = 8 maanden tot 2 jaar
  • Dreumesgroep = 1 tot 2 jaar
  • Peutergroep = 2 tot 3 jaar
  • Kleutergroep = 3 tot 4 jaar
  • Peuter-speelgroep ’t Speelhuis = 2 tot 4 jaar
  • Bso-Juniorengroep = 4 tot 8 jaar
  • Bso-Seniorengroep = 8 tot 12 jaar

Op de 1e etage, Dependance:

  • Onderbouw groep = 3 maanden tot 2 jaar
  • Bovenbouw groep = 2 tot 4 jaar

Door te werken met horizontale groepen kunnen we professionele en gepersonaliseerde zorg bieden die aansluit op de individuele behoeften van elk kind.

Elke groep beschikt over eigen slaapkamers die passen bij de leeftijd, verschoon-accommodatie en/of toiletten, speelruimtes en keukens. Al onze ruimtes zijn ruim, modern, kindveilig en kindvriendelijk.”

Met deze aanpassingen wordt de tekst vriendelijker en professioneler, waarbij de nadruk ligt op de kindvriendelijke en stimulerende omgeving die is gecreëerd voor de kinderen en hun ontwikkeling.

terug naar eerdere pagina