Elke Maand Theater

Elke maand organiseren we op ons kindercentrum een spannende kindertheatervoorstelling, speciaal voor alle kinderen vanaf 1 jaar. Deze theatervoorstellingen zijn niet alleen om naar te kijken, maar er zijn ook veel interactieve voorstellingen waar de kinderen actief aan kunnen deelnemen.

Kindertheater heeft vele voordelen voor de ontwikkeling van een kind. Het verrijkt hun fantasie, vergroot hun creativiteit en stimuleert hun zelfvertrouwen. Door middel van spel leren kinderen zich op een speelse manier uit te drukken. Ze ontwikkelen initiatief, leren samenwerken en hun probleemoplossend vermogen groeit.

Op de lange termijn hebben kinderen die in aanraking komen met theater een voorsprong. Ze leren om te gaan met obstakels en zijn beter in staat om motivatie te behouden, zelfs in moeilijke situaties. Ze ontwikkelen het vermogen om positieve veranderingen in hun leven aan te brengen.

Het kindercentrum nodigt op wisselende dagen, maandelijks, een theatergroep uit om een voorstelling te geven. We houden ouders op de hoogte van de geplande voorstellingen via onze maandelijkse Nieuwsbrief. Alle kinderen die op die dag aanwezig zijn, kunnen de voorstelling bekijken. Indien er ruimte is, kunnen we ook kinderen van andere dagen uitnodigen om mee te genieten van deze leuke theaterervaring. Het is een prachtige manier om kinderen kennis te laten maken met de wondere wereld van het theater en hun creatieve geest te stimuleren.

terug naar eerdere pagina