Pedagogisch Beleid

Ons uitgangspunt en doelstelling is dat alles in het belang is en moet zijn van HET KIND.

Onze focus om deze doelstelling te bereiken gaat uit naar:

 • De locatie en de ruimte
 • De inrichting
 • De inventaris
 • De zorg
 • De personele begeleiding
 • De communicatie met ouders

Visie “De basis van het Kindercentrum voor het KIND moet altijd zijn Veiligheid en Vertrouwen”.

Een goede en betrouwbare mentale en emotionele zorg voor het kind is van essentieel belang en draagt voor de volle 100% bij, naast het fysieke welzijn, in het gevoel van veiligheid en vertrouwen bij het kind.

 • Wij hanteren realistische verwachtingen van het kind waardoor het zich kan ontwikkelen op eigen manier en in eigen tempo, het kind moet eraan toe zijn om iets nieuws te leren.
 • Wij ondersteunen het individuele kind in het leren door het op een positieve manier met warmte aan te moedigen en te motiveren.
 • Wij begeleiden de kinderen vanuit de positieve gedachtengoed zodat zij een grote kans hebben om zich te ontwikkelen tot zelfstandige volwassenen met veel zelfvertrouwen.
 • Wij leren het kind vaardigheden aan zodat het eigen behoeftes, emoties of situaties beter kan begrijpen, verwoorden en er beter mee kan gaan.

Ook draagt een passende ruimte met kind veilige en vriendelijke inrichting bij aan gevoel van veiligheid en vertrouwen.

 • Wij ontvangen het kind in modern, veilig, pand, welke goed bereikbaar is voor ouder en kind.
 • Wij richten het pand in met ruime vaste, horizontale stamgroepen zodat het kind in veel ruimte kan spelen en kan zijn met leeftijdsgenootjes.
 • Wij richten de groepen in met nieuw en modern inventaris passend bij de leeftijd van het kind.
 • We werken op elke groep met een vaste dagindeling.

Als de omgeving duidelijk en voorspelbaar is, ontwikkelen kinderen zich het beste.

 • Wij werken met een vast team. Wij maken gebruik van een aansprekende discipline. Wij hebben duidelijke regels, en geven op een heldere manier instructies en reageren snel en doortastend wanneer een kind ongewenst gedrag laat zien.
 • Wij werken met een transparant beleid.

terug naar eerdere pagina