Pedagogisch Beleid

Onze hoogste prioriteit en doelstelling is het welzijn van HET KIND. Bij het nastreven van deze doelstelling leggen we de focus op de volgende essentiële aspecten:

  • Locatie en ruimte: Met zorg hebben we gekozen voor een kindvriendelijke en veilige locatie, waardoor het kind zich optimaal kan ontwikkelen.
  • Inrichting: Onze inrichting is bewust ontworpen om een kalmerende en stimulerende omgeving te creëren, waarin het welzijn van het kind centraal staat.
  • Inventaris: De inventaris is zorgvuldig afgestemd op de behoeften van het kind, met moderne materialen die het leerproces en spel stimuleren.
  • Zorg: We bieden maatwerk en hebben aandacht voor de individuele behoeften van elk kind, waarbij hun veiligheid, gezondheid en welzijn voorop staan.
  • Personele begeleiding: Ons toegewijde team van pedagogisch medewerkers staat klaar om het kind met liefde, respect en professionaliteit te begeleiden, zodat ze zich gewaardeerd en begrepen voelen.
  • Communicatie met ouders: Een open en transparante communicatie met ouders is van groot belang, omdat hun betrokkenheid cruciaal is voor het welzijn en de ontwikkeling van hun kind.

Met deze benadering streven we naar een vriendelijke en professionele omgeving waarin het kind centraal staat. Samen met ouders werken we aan het bieden van het beste voor hun meest kostbare bezit: hun kind.

Onze visie bij het Kindercentrum is geworteld in de fundamenten van Veiligheid en Vertrouwen voor het kind. We erkennen het belang van mentale en emotionele zorg en begrijpen dat deze aspecten evenzeer bijdragen aan het gevoel van veiligheid en vertrouwen, naast het fysieke welzijn van het kind.

  • Bij ons hanteren we realistische verwachtingen van het kind, zodat het zich op eigen tempo en unieke manier kan ontwikkelen. We moedigen en motiveren elk kind op een positieve wijze, met warmte, om het leren te bevorderen. Onze begeleiding is gebaseerd op positieve gedachten, waardoor kinderen optimale kansen krijgen om zich te ontwikkelen tot zelfstandige volwassenen met veel zelfvertrouwen. We leren kinderen vaardigheden aan, zodat ze beter inzicht krijgen in hun eigen behoeften, emoties en situaties en er beter mee om kunnen gaan. Daarnaast draagt onze passende en kindvriendelijk ingerichte ruimte bij aan het gevoel van veiligheid en vertrouwen.
  • Ons Kindercentrum is gevestigd in een modern en veilig pand, gemakkelijk bereikbaar voor ouder en kind. De ruime, vaste horizontale stamgroepen bieden kinderen volop speelruimte en de gelegenheid om samen te zijn met leeftijdsgenootjes. Elke groep beschikt over moderne inventaris die aansluit bij de leeftijd van de kinderen. Een vaste dagindeling op elke groep zorgt voor duidelijkheid en voorspelbaarheid, wat bevorderlijk is voor de ontwikkeling van kinderen.
  • Bij ons werkt een vast team met een stimulerende discipline, duidelijke regels en heldere instructies. Ons team reageert snel en doortastend op ongewenst gedrag van kinderen.
  • Wij streven naar transparantie in ons beleid, zodat ouders altijd op de hoogte zijn van onze werkwijze en aanpak.

terug naar eerdere pagina