Mentorschap

Binnen ons kindercentrum hechten we grote waarde aan het mentorschap, dat veel meer omvat dan alleen het toewijzen van een beroepskracht aan een kind voor het bieden van een vast gezicht en het signaleren van problemen. Het mentorschap wordt op een manier vormgegeven die bijdraagt aan de emotionele veiligheid en de ontwikkeling van zowel de kinderen als de pedagogisch medewerkers.

Mentoring is een bijzonder en persoonlijk proces, waarbij de mentor het kind begeleidt en samen met hen werkt aan hun persoonlijke ontwikkeling. De mentor zet zijn of haar kennis, vaardigheden en levenservaring in om kinderen te helpen hun ontwikkelingsdoelen te bereiken.

Een belangrijke rol van de mentor is ook het signaleren van (potentiële) ontwikkelingsproblemen. Hierdoor kunnen beroepskrachten en andere professionals, zowel binnen als buiten onze kinderopvangorganisatie, tijdig en passend (extra) ondersteuning bieden.

Indien er tijdens de opvang zorgen zijn over het kind, of deze nu van emotionele, mentale of fysieke aard zijn, neemt de mentor dit serieus en meldt het aan de betrokken partijen. In overleg wordt dan een plan van aanpak bepaald om het kind de beste ondersteuning te bieden. Bij ons kindercentrum staat de zorg en ontwikkeling van elk kind centraal, en het mentorschap speelt hierin een cruciale rol.

terug naar eerdere pagina