Dagindeling

Wij werken met een vaste dagindeling. Deze dient voornamelijk als leidraad en is bedoeld om de kinderen en de pedagogisch medewerkers regelmaat en structuur te bieden. Het zorgt er onder andere voor dat de kinderen op tijd eten en drinken en er zo ook voldoende gelegenheid overblijft tot vrij spel en activiteiten. Er zijn twee dagprogramma’s waarmee gewerkt zal worden. Een voor de opvang tijdens de schoolweken en een voor de opvang tijdens vakantieweken. Daarnaast worden de kinderen zoveel mogelijk gestimuleerd om buitenactiviteiten te doen op het dakterras of dichtbij gelegen speeltuinen. Zodra de kinderen buiten zijn, zal er altijd een medewerker meegaan om dit goed te begeleiden en toezicht te houden.

Dagprogramma tijdens schoolweken: De kinderen worden door vaste pm-ers gehaald van school en op de groep ontvangen met thee en wat lekkers. De kinderen gaan elke dag zoveel mogelijk naar buiten als het weer dit toelaat. We sluiten de middag altijd af met eten en drinken (kaas, worst o.i.d.)

Dagprogramma tijdens vrije dagen:  In de vakantieweken worden kinderen gebracht en gehaald door de ouders en is er sprake van een langer durend verblijf. We kennen op deze dagen ook een vaste dagindeling en er worden andersoortige activiteiten georganiseerd. Zo is er meer variatie in het programma, een groter onderling sociaal contact en is ruimte voor thema’s en uitstapjes die leuk en avontuurlijk zijn. Ouders worden hier vooraf over geïnformeerd en hiervoor is schriftelijke toestemming gegeven door de ouders.

terug naar eerdere pagina