Impressie Ruimtes Dagopvang 3e etage Kindercentrum Bisonspoor

Impressie Ruimtes Dagopvang 1e etage Kindercentrum Bisonspoor, Dependance

Elk Kind een Mentor

Mentor zijn van een kind kan op zo’n manier worden vormgegeven dat het bijdraagt aan de emotionele veiligheid en aan de ontwikkeling van kinderen en pedagogisch medewerkers. Meer …

Vier Ogen

Ons team bestaat uit vele professionele medewerkers, we werken altijd met minimaal twee op een groep en in het belang van de veiligheid van een kind controleren wij elkaar. Meer …

Ontwikkeling Gevolgd

Wij volgen het sociaal-emotioneel, motorisch functioneren en de taal- en rekenontwikkeling van jonge kinderen en kunnen zo de begeleiding beter op de behoefte van het kind afstemmen. Meer …

Warme, Verse, Lunch

Steeds meer ouders willen dat hun kinderen meer verantwoord eten. Minder suikers en e-nummers is beter voor bloedsuikerspiegel en het energieniveau blijft constant. Meer …

Veilig Buiten Spelen

Omdat het belangrijk is voor de gezondheid en grove motoriek spelen de kinderen iedere dag, liefst meerdere malen per dag buiten op onze kind-vriendelijke en kindveilige terrassen. Meer …

Veilig Slapen

De slaapplek, het slapen moet voor de kinderen in het kinderdagverblijf veilig zijn. Wij hanteren duidelijke afspraken en een vast beleid om deze veiligheid te waarborgen. Meer …

Spelend Leren

Wij bieden een gevarieerd aanbod van spelmateriaal. Het op leeftijd afgestemde speelgoed verbreedt de ontdekkingsmogelijkheden en stimuleert kinderen vaardigheden te leren. Meer …

Elke Dag Muziek

Elke dag bieden we alle kinderen een muziek-activiteit. Tussen 11.00 uur en 11.30 zingen we mee met,  dansen we op en bewegen we met muziekinstrumenten mee op moderne kinderliedjes. Meer …

Elke Maand Theater

Theater is goed voor de ontwikkeling van een kind omdat het o.a. de fantasie verrijkt en de creativiteit en het zelfvertrouwen vergroot. Kinderen leren zo initiatief nemen en samenwerken. Meer …