Het Kindercentrum heeft 10 verschillende Horizontale Stamgroepen waarbij elke stamgroep passend is ingericht en gespecialiseerde pedagogisch medewerkers met kinderen uit dezelfde leeftijdsgroep werken, draagt zeker bij aan een vriendelijkere en professionelere sfeer.

Hier zijn enkele redenen waarom dit een positieve impact heeft:

  1. Persoonlijke aandacht: Kinderen uit dezelfde leeftijdsgroep hebben vergelijkbare behoeften en ontwikkelingsstadia. Door hen in aparte stamgroepen te plaatsen, kunnen de pedagogisch medewerkers zich beter concentreren op de individuele behoeften van elk kind, waardoor persoonlijke aandacht en zorg worden gemaximaliseerd.
  2. Veiligheid en vertrouwen: Kinderen voelen zich meestal veiliger en vertrouwder in een omgeving met leeftijdsgenoten. Dit kan hun sociale interacties en emotioneel welzijn positief beïnvloeden.
  3. Op maat gemaakte activiteiten: De passende inrichting van elke stamgroep zorgt ervoor dat het speelgoed, meubilair en materiaal geschikt zijn voor de specifieke leeftijdsgroep. Dit creëert een stimulerende omgeving die aansluit bij de ontwikkelingsfase van de kinderen.
  4. Expertise van pedagogisch medewerkers: Gespecialiseerde pm-ers die werken met specifieke leeftijdsgroepen hebben doorgaans meer kennis en ervaring in het omgaan met de uitdagingen en behoeften van die specifieke leeftijdsgroep. Dit zorgt voor een professionele en doelgerichte benadering van de zorg en begeleiding.

Door te werken met de verschillende Horizontale Stamgroepen creëren bij een kindvriendelijke omgeving waarin kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen en zich gewaardeerd voelen.

Onze Groepen, Dependance 1e etage (Winkelcentrum Bisonspoor)

Op onze Onderbouw groep staat het thema “Veiligheid & Vertrouwen” centraal. Wij geloven dat wanneer kinderen zich veilig en vertrouwd voelen, ze openstaan voor nieuwe omgevingen, ervaringen en leermomenten. Ons doel is om de jonge kinderen zich veilig en vertrouwd te laten voelen op onze groep, in de inrichting en in de zorg en begeleiding, zodat ze elke dag tevreden en in rust bij ons kunnen zijn en ook tevreden en rustig weer naar huis kunnen gaan.

Om dit te bereiken, werken wij met vaste, horizontale stamgroepen, waarbij de kinderen worden verzorgd door vaste leidsters en wij een vaste dagindeling hanteren. Door ervoor te zorgen dat de dag altijd hetzelfde verloopt, bieden wij de kinderen een voorspelbare omgeving waarin ze zich op hun gemak kunnen voelen.

Wij begrijpen dat kinderen in deze leeftijd snel groeien en graag alles zelf willen doen. Daarom is onze groep ook zo ingericht dat de kinderen alle ruimte en kansen krijgen om zowel hun fijne als grove motoriek te ontwikkelen. Dit stelt hen in staat om, wanneer ze naar de bovenbouwgroep gaan, al vaardigheden zoals lopen, misschien zelfs springen, zelfstandig eten en drinken uit een beker, en het spreken van aardige woordjes, te beheersen. Onze leidsters zijn er voornamelijk om de kinderen te begeleiden en te ondersteunen bij het zelfstandig uitvoeren van taken.

Op de Onderbouw groep verwelkomen we dagelijks maximaal 16 jonge kinderen in de leeftijd vanaf 3 maanden tot ongeveer 24 maanden. Om elk kind de aandacht en zorg te kunnen geven die het verdient, wordt de groep begeleid door 5 pedagogisch medewerkers (“pm-ers”), waarbij we een beroepskracht-kinderratio (“BKR”) van 1:3 handhaven.

Bij ons draait alles om het stimuleren van de zelfstandigheid en het bieden van een veilige en vertrouwde omgeving voor de jonge kinderen. Ons team van deskundige medewerkers staat klaar om elk kind individueel te ondersteunen, zodat ze zich op hun eigen tempo kunnen ontwikkelen en met plezier de wereld om hen heen kunnen ontdekken. Samen creëren we een vriendelijke en professionele omgeving waarin elk kind zich geliefd en gewaardeerd voelt, en waarin hun groei en ontwikkeling worden gestimuleerd en ondersteund.

Op de Bovenbouwgroep verwelkomen we dagelijks maximaal 16 kinderen in de leeftijd vanaf 25 maanden tot ongeveer 36 maanden. Voor deze jonge kinderen bieden we veel activiteiten aan die aansluiten op wat ze kunnen verwachten als ze vier jaar oud zijn. We geven extra aandacht aan activiteiten zoals leuke kringgesprekken, om de beurt naar de wc gaan, samen spelen, knippen met een echte schaar, meezingen met leuke liedjes en luisteren naar verhalen.

Op deze groep worden de kinderen begeleid door 2 pedagogisch medewerkers (“pm-ers”), waarbij er 8 kinderen per leidster zijn. Deze kleinschalige aanpak stelt ons in staat om elk kind individueel te ondersteunen en de nodige aandacht te geven.

Bij ons draait alles om het stimuleren van de persoonlijke ontwikkeling en het respectvol omgaan met anderen. We moedigen de kinderen aan om zichzelf te zijn, hun eigen identiteit te ontdekken en tegelijkertijd rekening te houden met de gevoelens en grenzen van anderen. Onze leidsters begeleiden de kinderen op een liefdevolle en duidelijke manier, waardoor ze zich veilig en gewaardeerd voelen.

Op de Bovenbouwgroep bieden we een vriendelijke en professionele omgeving waarin jonge kinderen kunnen groeien, leren en zich ontwikkelen op hun eigen tempo en met respect voor anderen. We stimuleren hun nieuwsgierigheid en laten ze ontdekken wie ze zijn, terwijl we ze voorbereiden op e volgende fase van hun leven.

Onze Horizontale Groepen, 3e etage (Winkelcentrum Bisonspoor/Toren Berlin)

Op onze Nul- & Babygroep staat het thema “Veiligheid & Vertrouwen” centraal. We geloven dat wanneer kinderen zich veilig en vertrouwd voelen, ze openstaan voor nieuwe omgevingen, ervaringen en leermomenten. Onze toewijding aan het creëren van een veilige en vertrouwde omgeving komt tot uiting in de inrichting, zorg en begeleiding van onze groep.

Voor de baby’s is het essentieel dat ze zich veilig en vertrouwd voelen op onze groep, zodat ze elke dag in rust en tevredenheid bij ons kunnen zijn en in dezelfde gemoedstoestand weer naar huis kunnen gaan. Om dit te bereiken, werken we met vaste, horizontale stamgroepen, waarbij de baby’s worden verzorgd door vaste leidsters en we een vaste dagindeling hanteren. We zorgen er ook voor dat de dag op de babygroep zoveel mogelijk overeenkomt met de thuissituatie van de baby. Daarom houden onze leidsters zich strikt aan de eet-, slaap- en speeltijden zoals door de ouders doorgegeven.

Op de Nulgroep (13 weken en ongeveer 7 maanden) ontvangen we dagelijks maximaal 6 baby’s in een aparte groep voor de allerkleinsten, totdat ze klaar zijn om over te gaan naar de iets grotere Babygroep. De kinderen op deze groep zijn tussen de 13 weken en ongeveer 16 maanden oud. Om de baby’s de best mogelijke zorg te bieden, worden ze begeleid door gediplomeerde pedagogisch medewerkers (“pm-ers”), waarbij we een beroepskracht-kinderratio (“BKR”) van 1:3 handhaven.

Bij ons draait alles om het welzijn van de baby’s en het creëren van een omgeving waar ze zich veilig en geliefd voelen. Ons team van toegewijde medewerkers zet zich in om elke baby individueel te ondersteunen, zodat ze zich op hun eigen tempo kunnen ontwikkelen en zich geliefd voelen tijdens hun tijd bij ons. Door te werken met vaste groepen en leidsters zorgen we voor een vertrouwde omgeving waarin de baby’s zich kunnen ontplooien en zich gelukkig voelen.

Op onze Dreumesgroep staat het thema “Op eigen benen staan” centraal. We begrijpen dat kinderen op deze leeftijd snel groeien en graag alles zelf willen doen. Daarom is onze Dreumesgroep zo ingericht dat de kinderen alle ruimte en kansen krijgen om zowel hun fijne als grove motoriek te ontwikkelen. We vinden het belangrijk dat ze, wanneer ze naar de volgende groep gaan, al veel vaardigheden hebben ontwikkeld, zoals lopen, misschien zelfs springen, zelfstandig eten en drinken uit een beker. Ook zijn ze dan in staat om al aardige woordjes te zeggen.

Onze toegewijde leidsters zijn voornamelijk aanwezig om de kinderen te begeleiden en te helpen bij het zelfstandig uitvoeren van taken. We stimuleren de zelfredzaamheid van de dreumesen en geven hen de vrijheid om hun eigen mogelijkheden te ontdekken.

Op de Dreumesgroep verwelkomen we dagelijks maximaal 15 jonge kinderen in de leeftijd vanaf 12 maanden tot ongeveer 24 maanden. We zorgen ervoor dat onze groep de ideale omgeving biedt voor de dreumesen om zich verder te ontwikkelen en te groeien. Om de kinderen de nodige aandacht en zorg te kunnen geven, wordt de groep begeleid door 3 pedagogisch medewerkers (“pm-ers”), waarbij we een beroepskracht-kinderratio (“BKR”) van 1:5 handhaven.

Bij ons draait alles om het stimuleren van de zelfstandigheid van de dreumesen. We moedigen hen aan om te ontdekken, te leren en te groeien in een veilige en ondersteunende omgeving. Ons team van deskundige medewerkers staat klaar om de kinderen te begeleiden en te ondersteunen bij het ontwikkelen van hun vaardigheden. Samen creëren we een speelse en leerzame omgeving waarin de dreumesen zich op hun gemak voelen en elke dag nieuwe dingen kunnen ontdekken.

De Peutergroep heeft als thema “Ik”. We begrijpen dat voor kinderen in deze leeftijdsgroep het ontdekken van grenzen een grote uitdaging is; ze willen graag weten wat wel en niet mag. Het is natuurlijk dat jonge kinderen vanuit zichzelf leven en zichzelf als het middelpunt van alles zien. Het is echter belangrijk dat ze ook leren om de grenzen van anderen in hun omgeving te respecteren. Onze groep is daarom duidelijk en praktisch ingericht, met leuke speelhoeken, en onze leidsters zijn eerlijk, duidelijk en begeleiden de kinderen op een respectvolle manier.

Op de Peutergroep verwelkomen we dagelijks maximaal 16 kinderen in de leeftijd vanaf 25 maanden tot ongeveer 36 maanden. Voor deze jonge kinderen is dit een cruciale fase waarin ze zichzelf ontdekken en leren omgaan met hun eigen identiteit en emoties. Onze begeleiding is gericht op het ondersteunen van hun ontwikkeling en het begeleiden van hun interacties met anderen.

Op deze groep worden de kinderen begeleid door 2 pedagogisch medewerkers (“pm-ers”), waarbij we een beroepskracht-kinderratio (“BKR”) van 1:8 handhaven. Deze kleinschalige aanpak stelt ons in staat om elk kind de nodige aandacht en zorg te geven, waardoor ze zich veilig en geliefd voelen.

Bij ons draait alles om het stimuleren van de persoonlijke ontwikkeling en het respectvol omgaan met anderen. We moedigen de kinderen aan om zichzelf te zijn, hun eigen identiteit te ontdekken en tegelijkertijd rekening te houden met de gevoelens en grenzen van anderen. Onze leidsters begeleiden de kinderen op een liefdevolle, eerlijke en duidelijke manier, waardoor ze zich begrepen en gewaardeerd voelen.

Op de Peutergroep bieden we een vriendelijke en professionele omgeving waarin jonge kinderen kunnen groeien, leren en zich ontwikkelen op hun eigen tempo en met respect voor anderen. We stimuleren hun nieuwsgierigheid, creativiteit en zelfvertrouwen, terwijl we ze voorbereiden op de volgende stappen in hun ontwikkeling naar de kleuterfase.

De Kleutergroep heeft als thema “Puntjes op de I”. In deze fase gaan de kinderen meestal binnen een jaar naar de basisschool. Op deze groep bieden we veel activiteiten aan die aansluiten op wat kinderen kunnen verwachten nadat ze vier jaar oud zijn geworden. We besteden extra veel aandacht aan activiteiten zoals leuke kringgesprekken, leren om de beurt naar de wc te gaan, samen spelen, knippen met een echte schaar, meezingen met leuke liedjes en luisteren naar verhalen.

Onze focus ligt op het voorbereiden van deze jonge kinderen op hun overgang naar de basisschool en het ontwikkelen van de vaardigheden die ze nodig hebben voor deze nieuwe fase in hun leven. We zorgen ervoor dat ze zich comfortabel voelen met de basisvaardigheden die ze na hun 4e verjaardag kunnen verwachten.

Op de Kleutergroep verwelkomen we dagelijks maximaal 16 kinderen in de leeftijd vanaf 37 maanden tot ongeveer 48 maanden. We begrijpen dat dit een cruciale fase is waarin de kinderen zich snel ontwikkelen en hun wereld steeds groter wordt. Onze kleinschalige aanpak, met 2 pedagogisch medewerkers (“pm-ers”) voor 8 kinderen per leidster, stelt ons in staat om elk kind de aandacht en ondersteuning te geven die het nodig heeft.

Bij ons draait alles om het stimuleren van de persoonlijke groei en het bevorderen van de zelfstandigheid van de kinderen. We moedigen hen aan om hun eigenheid te ontdekken en hun talenten te ontwikkelen, terwijl we hen voorbereiden op een nieuwe omgeving in de basisschool.

Op de Kleutergroep bieden we een vriendelijke en professionele omgeving waarin jonge kinderen kunnen groeien, leren en zich ontwikkelen op hun eigen tempo. Onze leidsters begeleiden de kinderen op een liefdevolle, respectvolle en duidelijke manier, waardoor ze zich gewaardeerd en gesteund voelen in deze belangrijke fase van hun leven.

Onze Groepen Buiten Schoolse Opvang, 3e etage (Winkelcentrum Bisonspoor/Toren Berlin)

Op onze Bso-groep staat het welzijn van de kinderen centraal. We begrijpen dat deze kinderen al een hele dag naar school zijn geweest en op verschillende niveaus (sociaal, mentaal, fysiek) hard hebben gewerkt. Daarom bieden we een vriendelijke en professionele omgeving waarin ze kunnen ontspannen, plezier kunnen maken en zichzelf kunnen zijn.

Bij onze Bso groep luisteren we actief naar de kinderen en hebben we oog voor hun individuele behoeften. We bieden hen de ruimte om te kiezen wat ze nodig hebben, of dat nu even rustig op de bank hangen is met een kop thee om te ontspannen of actief een spelletje doen met andere kinderen en buiten lekker gillen en rennen. Onze toegewijde pedagogisch medewerkers (“pm-ers”) zorgen ervoor dat de aandacht altijd gericht is op de kinderen en hun welzijn.

Met een beroepskracht-kindratio (“BKR”) van 1:12 stellen we ervoor te zorgen dat er voldoende personeel aanwezig is om elke kind de benodigde begeleiding en zorg te geven. Onze Bso-groep is ontworpen om een veilige, ondersteunende en gezellige omgeving te bieden waarin de kinderen zich op hun gemak voelen en kunnen genieten van hun vrije tijd na een intensieve schooldag.

We streven ernaar om een vriendelijke en professionele sfeer te creëren waarin de kinderen zich gewaardeerd voelen en de ruimte krijgen om te groeien, te ontspannen en te spelen op een manier die bij hen past. Door te luisteren naar de behoeften van elk kind en hen te voorzien van wat ze nodig hebben, bouwen we aan een positieve ervaring op onze Bso-groep.

terug naar eerdere pagina