Horizontale Groepen

Op de Babygroep werken we vanuit het thema “Veiligheid & Vertrouwen. Als kinderen zich veilig en vertrouwd voelen staan zij open voor nieuwe omgeving, ervaringen en leermomenten. Als baby’s zich veilig en vertrouwd voelen op onze groep, bij de inrichting en de zorg en begeleiding zullen zij elke dag in rust en tevredenheid bij ons zijn en in rust en tevreden weer naar huis gaan. Om dit te bereiken werken wij met vaste, horizontale, stamgroepen, vaste leidsters en een vaste dagindeling. Verder zorgen wij ervoor dat de dag voor een baby op de babygroep verloopt altijd hetzelfde als in de thuissituatie. De leidsters houden zich op deze groep helemaal aan de etens- slaap en speeltijden als door de ouders doorgegeven. Wij ontvangen dagelijks maximaal 12 jonge kinderen op deze groep in de leeftijd vanaf 13 weken tot ongeveer 16 maanden. Op deze groep worden de kinderen begeleidt door 3 pm-ers, de BKR is 1:4.

Per 1-1-19 veranderd deze groep qua leeftijdsopbouw. Op een nieuwe groep ontvangen we per genoemde datum de allerhoogste kinderen tot 8 maanden (BKR 1:3). Op deze groep gaan wij dan 12 kinderen ontvangen vanaf 8 maanden tot 2 jaar.

De babygroep is een ruimte met een bruto oppervlakte van 83,2m2 waarvan netto speelruimte 61,6m2. Op onze babygroep geldt 6,9m2 bruto ruimte per kind, de overheid hanteert de minimale norm van 3,5m2 per kind. Wij hebben op deze groep 3 aparte slaapkamers, samen 21,6m2. In elke kamer staan 4 bedden.

Op de Dreumesgroep werken we vanuit het thema “Op eigen benen staan”. Kinderen groeien heel snel en willen al heel graag alles “zelf” doen. De dreumesgroep is zo ingericht dat de kinderen alle ruimte en kansen krijgen om zowel fijne als grove motoriek te ontwikkelen. Als ze naar de volgende groep gaan kunnen ze lekker lopen, misschien zelfs springen, zelf eten en uit een beker drinken. Natuurlijk spreken ze dan ook al een aardig woordje terug. De leidsters zijn er voornamelijk om de kinderen te begeleiden en te helpen bij het “zelf” doen. Wij ontvangen dagelijks maximaal 15 jonge kinderen op deze groep in de leeftijd vanaf 12 maanden tot ongeveer 24 maanden. Op deze groep worden de kinderen begeleidt door 3 pm-ers, de BKR is 1:5.

De dreumesgroep heeft in totaal een bruto oppervlakte van 103,7m². De 2 slaapkamers nemen 20,7 m² in beslag. Netto speelruimte blijft er over 83m². Op de dreumesgroep geldt 6,9m² bruto ruimte per kind (overheid hanteert de minimale norm van 3,5m² per kind).  Er zijn op deze groep 2 aparte slaapkamers.

De Peutergroep kent het thema “Ik”. Grenzen zijn voor deze leeftijd eigenlijk de grootste uitdaging; “wat mag ik wel en wat mag ik niet”. De jonge kinderen leven echt helemaal vanuit zichzelf en zien zichzelf als het middelpunt van alles. Dit is natuurlijk waar en het is natuurlijk ook handig als je de grenzen van anderen in je omgeving leert te respecteren. De groep is duidelijk en praktisch ingericht met leuke speelhoeken, de leidster zijn uitgesproken eerlijk, duidelijk en begeleiden de kinderen respectvol. Wij ontvangen dagelijks maximaal 16 kinderen op deze groep in de leeftijd vanaf 25 maanden tot ongeveer 36 maanden. Op deze groep worden de kinderen begeleidt door 2 pm-er, de BKR is 1:8.

De peutergroep heeft in totaal een bruto oppervlakte van 77,7m². De 2 aparte slaapkamers nemen 20m² in beslag. Netto speelruimte blijft er over 57,7m². Op de peutergroep geldt 4,85m² bruto ruimte per kind. De overheid hanteert de minimale norm van 3,5m² per kind. Er zijn op deze groep 2 aparte slaapkamers. In elke kamer zijn 8 slaapplaatsen.

De Kleutergroep kent het thema “Puntjes op de I”. Deze jonge mensen gaan altijd binnen een jaar naar de basisschool. Op deze groep krijgen ze veel activiteiten aangeboden die aansluiten op alles wat de kinderen na hun 4e verjaardag mogen verwachten. Zo geven wij nog even extra veel aandacht aan o.a. leuke kringgesprekken, om de beurt naar de wc gaan, samen spelen, knippen met een echte schaar, mee zingen met leuke liedjes en luisteren naar leuke verhalen. Wij ontvangen dagelijks maximaal 16 kinderen op deze groep in de leeftijd vanaf 37 maanden tot ongeveer 48 maanden. Deze kinderen worden begeleidt door 2 pm-ers (8 kinderen per leidster). Op deze groep worden de kinderen begeleidt door 2 pm-ers, de BKR is 1:8.

De kleutergroep heeft in totaal een netto speel oppervlakte van 70,60m². Op deze groep geldt 4,41m² bruto ruimte per kind. De overheid hanteert de minimale norm van 3,5m² per kind. Op deze groep zijn er geen slaapkamers.

De Peuter-Speelgroep brengt extra aandacht en verdieping van de vele verschillende vaardigheden zodat niet alleen leren dat je met heel veel plezier nieuwe dingen kunt ervaren. We beiden de kinderen hiermee ook een goede basis zodat zij goed voorbereid naar de basisschool kunnen. Wij ontvangen dagelijks/in de ochtenden maximaal 16 kinderen op deze groep in de leeftijd vanaf 30 maanden tot ongeveer 48 maanden. Op deze groep worden de kinderen begeleidt door 2 pm-ers, de BKR is 1:8.

De Peuter-Speelgroep heeft in totaal een netto speel oppervlakte van 100m². Op deze groep zijn er geen slaapkamers.

De Bso-Juniorengroep is voor de jongste Bso kinderen en heeft in totaal een netto speel oppervlakte van 100m². De kinderen die de Bso bezoeken zijn altijd al een hele dag naar school geweest en hebben hard gewerkt op allerlei niveau’s (sociaal, mentaal, fysiek). Op onze Bso groep luisteren we naar de kinderen en geven we ze wat ze nodig hebben. Dit kan zijn van even rustig op de bank hangen met een kop thee tot een spelletje doen met andere kinderen en buiten even gillen en rennen. Op deze groep gaat de aandacht van de pm-ers altijd uit naar de kinderen en de individuele behoefte.

Op deze groep geldt 5 m² bruto ruimte per kind. De overheid hanteert de minimale norm van 3,5m² per kind. Wij ontvangen dagelijks maximaal 20 kinderen op deze groep in de leeftijd vanaf 4 jaar tot 8 jaar. Deze kinderen worden begeleidt door 2 pm-ers (10 kinderen per leidster).

De Bso-Seniorengroep is voor de oudere Bso kinderen en heeft in totaal een netto speel oppervlakte van 100m².

De kinderen die de Bso bezoeken zijn altijd al een hele dag naar school geweest en hebben hard gewerkt op allerlei niveau’s (sociaal, mentaal, fysiek). Op onze Bso groep luisteren we naar de kinderen en geven we ze wat ze nodig hebben. Dit kan zijn van even rustig op de bank hangen met een kop thee tot een spelletje doen met andere kinderen en buiten even gillen en rennen. Op deze groep gaat de aandacht van de pm-ers altijd uit naar de kinderen en de individuele behoefte.

Op deze groep geldt 5m2 bruto ruimte per kind. De overheid hanteert de minimale norm van 3,5m² per kind. Wij ontvangen dagelijks maximaal 20 kinderen op deze groep in de leeftijd van 8 jaar tot 12 jaar. Deze kinderen worden begeleidt door 2 pm-ers (10 kinderen per leidster).

terug naar eerdere pagina