Kindercentrum Bisonspoor
Bisonspoor 4000
3605 LT Maarssen
Toren Berlin 3e etage
T + 31 34 65 75 529
E info@kindercentrumbisonspoor.nl
LRK Nummers
Kinderdagverblijf: 30 54 80 686
Buitenschoolse Opvang: 14 78 13 037
Peuterspeelzaal: 30 54 80 686
Financiele info
Bankrekening NL18 INGB 0656 3744 46
Kamer van Koophandel nummer 30092751