Bijstellen Eisen Buitenspeelruimte
In het Besluit Kwaliteit Kinderopvang is een verduidelijking van de eisen voor de buitenspeelruimte opgenomen. Als uitgangspunt geldt dat de buitenspeelruimte gedurende de gehele opvang beschikbaar en exclusief toegankelijk is voor de in het kindercentrum aanwezige kinderen. Een kinderopvangorganisatie kan wel afspraken maken over gedeeld gebruik met andere instanties. Die afspraken worden vastgelegd in het pedagogisch beleidsplan.
terug naar eerdere pagina