Niets Moet

Omdat op school de activiteiten doelgericht en verplicht zijn waken wij er voor dat de kinderen in hun vrije tijd (en dus op de Bso) zelf bepalen wat zij willen doen, hoe zij dat doen en met wie ze het doen. Meer …

Workshops

Wij organiseren met grote regelmaat verschillende, unieke, spannende, bijzondere workshops. Zo bieden we de kinderen een afwisselend programma met uitdagende (leer) momenten.  Meer …

Vaste Dagindeling

Wij werken met een vaste dagindeling. Deze is bedoeld om de kinderen regelmaat en structuur te bieden. De kinderen krijgen op vaste tijden eten, drinken, spel en activiteiten aangeboden. Meer ...

Vast Team

Wij werken op de Bso met een klein team van vaste pm-ers. Door het team klein te houden kennen de pedagogisch medewerkers alle kinderen, alle ouders en andersom. Meer …

School & BSO

De kinderen worden gehaald door een vaste pm-er. Op dit moment ligt het in onze mogelijkheden om de kinderen van 4 verschillende scholen in Maarssenbroek op te halen. Meer …

Veilig Vervoer

De kinderen worden altijd door een van onze vaste pm-ers uit school gehaald die bij school al aanwezig zijn voordat de school uit is. De kinderen worden altijd gehaald door iemand die ze kennen. Meer …