Informatie voor Ouders
Het Kindercentrum heeft visie, beleid en handelingen samengevat in vele protocollen. Deze zijn de handvaten volgens welke het hele team werkt. Ouders geven we graag inzage, middels een wachtwoord kunt u zich hiertoe toegang verschaffen. Meer… 
Werk Wijzer
Het Kindercentrum heeft visie, beleid en handelingen samengevat in vele protocollen. Daarnaast bestaan er vele gespecificeerde handleidingen voor de medewerkers. Medewerkers hebben inzage middels een wachtwoord. Meer …