Aanvullende scholingseis voor werken met baby’s
Alle pedagogisch medewerkers die met baby’s werken worden specifiek geschoold. Ook invalkrachten en pedagogisch medewerkers op tijdelijke basis die op babygroepen werken, moeten per 1 januari 2023 aan deze kwalificatie-eis voldoen.

Het Kindercentrum

  • brengt in kaart welke medewerkers al voldoen aan de scholingseis
  • zoekt uit welke scholingsbehoefte er is.
  • oriënteert ziche op aanbieders van scholing ‘werken met baby’s’.
  • bespreekt met pedagogisch medewerkers een opleidingsplan
  • maakt planning voor scholingseis ‘werken met baby’s’.
terug naar eerdere pagina